Materiały prasowe

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”

Opis prac wykonanych w roku 2013 r. w ramach projektu

W maju 2013 r. rozpoczęto prace budowlane w ramach projektu: „Rewaloryzacja i przebudowa Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”. Wzniesiony w 1913 r. obiekt pełnił do niedawna funkcję zaplecza Wytwórni Filmów Fabularnych, a w tym roku zaczyna odzyskiwać swoją pierwotną funkcję. Prace rozpoczęto od rozbiórki elementów wzniesionych w latach powojennych, to znaczy ścian i stropów dzielących budynek na kilkadziesiąt pomieszczeń. Odtworzono w ten sposób pierwotny układ zabudowy. Zdemontowano także wszystkie stare instalacje. W budynku oraz na dziedzińcu wewnętrznym, który docelowo będzie przykryty szklanym dachem, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji żelbetowych, w tym kanałów i pomieszczeń technicznych pod poziomem posadzki, w których będą ukryte wszystkie instalacje. Aby wykonać kanały poniżej istniejących fundamentów budynku, musiały być one podbite w technologii jet-grountingu. Polega ona na wstrzykiwaniu zaczynu cementowego pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu w gruncie formują się pale, które przenoszą obciążenie z fundamentów. Zewnętrzne ściany budynku zyskały nową izolację przeciwwodną. Równocześnie są prowadzone prace przy renowacji elewacji. Jej żelbetowe części zostały wyczyszczone oraz poddane reprofilacji, dzięki której odzyskały dawny wygląd. Widoczny już jest docelowy kolor elewacji – w odcieniu zbliżonym do barwy Hali Stulecia. Na częściach murowanych odtworzona zostanie pierwotna struktura tynku. Wszystkie prace konserwatorskie są na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków. Trzy kopuły pokryto już blachą miedzianą. Na kopule północnej, ze względu na jej zły stan techniczny, zostaną przeprowadzone dodatkowe prace. Kopuła będzie wzmocniona poprzez naklejenie specjalistycznych taśm z włókna węglowego. Dopiero po tych zabiegach zostanie pokryta miedzią. Wymieniono już prawie wszystkie świetliki w dachu. W dwóch kopułach zamontowano nowe okna stalowe wykonane na wzór okien oryginalnych. Barwę stolarki i ślusarki dobrano po przeprowadzeniu badań koloru starych warstw malarskich. Na dachu, który jest traktowany jak „piąta elewacja”, nie będzie widocznych żadnych elementów instalacji. Część central wentylacyjnych zostanie ukryta między dolnym a górnym szkleniem świetlików. Przed zimą udało się wykonać pokrycie dachu. Dzięki temu będzie można prowadzić prace wewnątrz budynku bez względu na pogodę. Na dziedzińcu rozpoczęto wykonywanie odwiertów, które będą wykorzystywane do pozyskiwania energii z gruntu. Zmniejszy to znacznie koszty ogrzewania i klimatyzacji podczas eksploatacji obiektu. Docelowo ma być wykonanych 45 odwiertów, każdy o długości 180 m. Zatem długość wszystkich odwiertów wyniesie łącznie 8 km. W budynku układane są instalacje podposadzkowe oraz kanały wentylacyjne. Wykonano także nową stację transformatorową.

Rys historyczny

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie pełnił funkcję ekspozycyjną – w 1913 roku otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa na Napoleonem. W 2006 roku, jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W 2009 podpisana została umowa notarialna użytkowania, w wyniku której Muzeum Narodowe we Wrocławiu przejęło od Wytwórni Filmów Fabularnych Pawilon Czterech Kopuł.

O projekcie

Cel projektu

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” zakłada zachowanie i efektywne wykorzystanie obiektu dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym poprzez przywrócenie funkcji wystawienniczych Pawilonu Czterech Kopuł.

Opis projektu

W wyniku przebudowy, która powinna zakończyć się w 2015 r., Muzeum zyska około 6,5 tys. m² powierzchni wystawienniczej. Wewnętrzny dziedziniec zostanie przykryty przeszklonym dachem, co pozwoli na uzyskanie dodatkowego, całorocznego miejsca wystawienniczego. W wyremontowanym obiekcie prezentowana będzie kolekcja polskiej sztuki współczesnej, między innymi prace Witkacego, Tadeusza Makowskiego, Jerzego Nowosielskiego, Tadeusza Kantora, Władysława Hasiora, Katarzyny Kozyry i Magdaleny Abakanowicz. W sąsiadującym z pawilonem parku stworzona ma być plenerowa galeria rzeźby. Wewnątrz oprócz ekspozycji stałej prezentowane będą wystawy czasowe, a na dziedzińcu będą mogły być organizowane m.in. koncerty i przedstawienia teatralne.

Finansowanie projektu

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 79 344 170,00 PLN w tym:

  • dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 50 000 000,00 PLN,
  • wkład własny beneficjenta to 29 344 170,00 PLN.

Terminy realizacji projektu

Rozpoczęcie prac budowlanych ̶ 2013 r.
Zakończenie projektu ̶ 2015 r.

Projekt „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zarządzanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego (pokrycie wkładu własnego).

PROJEKT „REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „PAWILONU CZTERECH KOPUŁ” NA CELE WYSTAWIENNICZE MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.