PROJEKT „REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „PAWILONU CZTERECH KOPUŁ” NA CELE WYSTAWIENNICZE MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Główny serwis Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl