Historia

Historia

Pawilon Czterech Kopuł, zaprojektowany przez wybitnego architekta Hansa Poelziga i wybudowany w latach 1912-1913, jest częścią kompleksu wystawienniczego wokół Hali Stulecia. Pierwotnie pełnił funkcję ekspozycyjną – w 1913 roku otwarto tam wystawę historyczną upamiętniającą 100 rocznicę zwycięstwa nad Napoleonem. W 2006 roku, jako jeden z elementów terenów wystawowych przy Hali Stulecia, wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W 2009 podpisana została umowa notarialna użytkowania, w wyniku której Muzeum Narodowe we Wrocławiu przejęło od Wytwórni Filmów Fabularnych Pawilon Czterech Kopuł.

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT „REWALORYZACJA I PRZEBUDOWA BUDYNKU „PAWILONU CZTERECH KOPUŁ” NA CELE WYSTAWIENNICZE MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO
W RAMACH PROGRAMU INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO.